117 อูนอูนเซปเทียม (Ununseptium)
Uus
มวลอะตอม - 292 จุดหลอมเหลว-    -----
  จุดเดือด-            -----
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์