74 ทังสเตน (Tungsten)
W
มวลอะตอม - 183.84 จุดหลอมเหลว-    3410
  จุดเดือด-            5660
   
- ไส้ filament หลอดไฟ - โลหะแข็ง สีเทา
- หลอดสูญญากาศ    - จุดหลอมเหลวสูงที่สุด
- ทำอิเลคฯคอนแทค - สภาพการนำไฟฟ้าสูง
- เครื่องมือผ่าตัด