23 วาเนเดียม (Vanadium)
V
มวลอะตอม - 50.9415 จุดหลอมเหลว-  1890 
  จุดเดือด-          3407
   
- เครื่องมือ, เพลา - โลหะอ่อนเหนียวสีขาว
- สปริง, เข็มหมุด    เงิน
- ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี - ทนการกัดกร่อนที่อุณหภูมิ
    ปกติ