111 อูนอูนอูนเนียม (Unununium)
Uuu
มวลอะตอม - 272 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์