110 อูนอูนนิลเลียม (Ununnilium)
Uun
มวลอะตอม - 269 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์