22 ไทเทเนียม (Titanium)
Ti
มวลอะตอม - 47.88 จุดหลอมเหลว-  1668   
  จุดเดือด-          3287      
   
- ไม้กอล์ฟ - โลหะเบาสีเทาดำ
- เครื่องบิน - ทนต่อการกัดกร่อน
- ยานอวกาศ  
- ลิ้นหัวใจเทียม