73 แทนทาลัม (Tantalum)
Ta
มวลอะตอม - 180.9479 จุดหลอมเหลว-   2996
  จุดเดือด-           5425
   
- ใช้ในอุตสาหกรรมอิเลคฯ - โลหะแข็ง เหนียวสีเทา
- เครื่องมือทำฟัน     อ่อน หายาก
- ใช้แทนอวัยวะในร่างกาย - จุดหลอมเหลวสูง
   เช่น แผ่นกะโหลก - ดึงเป็นเส้นได้ดี