21 สแคนเดียม (Scandium)
  Sc
มวลอะตอม - 44.9559 จุดหลอมเหลว-  1541  
  จุดเดือด-          2830
   
- ตรวจจับรอยรั่่่่ว โลหะอ่อนสีขาวเงิน
- ผลิตหลอดไฟความเข้ม (silver White)
   สูง โลหะหายาก
- โลหะใช้ในอวกาศ