45 โรเดียม (Rhodium)
Rh
มวลอะตอม - 102.9055 จุดหลอมเหลว-    1966
  จุดเดือด-            3695
   
- เคลือบผิวกระจก - โลหะแข็งสีเงินขาว
- ใยแก้วนำแสง  
- ผสมกับPtทำเทอร์โมคับ  
  เบิล