78 แพลทินัม (Platinum)
Pt
มวลอะตอม - 195.078 จุดหลอมเหลว-    1772
  จุดเดือด-            3827
   
- ผสมIr ทำขั้วหัวใจเทียม - โลหะอ่อน สีขาวเงิน
- เพิ่มค่าออกเทนน้ำมันเชื้อ   หายาก
  เพลิง  
- ตัวเร่งให้แก๊สบริสุทธิ์