28 นิกเกิล (Nickel)
Ni
มวลอะตอม - 58.71 จุดหลอมเหลว-    1453
  จุดเดือด-            2913
   
- ชุบโลหะ - โลหะแข็ง เหนียว
- เหรียญ, แม่เหล็ก   สีขาวเงิน
- เครื่องประดับ