25 แมงกานีส (Manganese)
Mn
มวลอะตอม - 54.9380 จุดหลอมเหลว-   1244
  จุดเดือด-            2061
   
- ผลิตเหล็กกล้า, ผงหุ้ม - โลหะแข็ง เปราะ
  แท่ง C ในถ่านไฟฉาย    สีแดงอมขาว
- ปุ๋ย, อุปกรณ์ไฟฟ้า  
- เครื่องเจาะหิน