57 แลนทานัม (Lanthanum)
 La
มวลอะตอม - 138.9055 จุดหลอมเหลว-  918  
  จุดเดือด-          3464
   
- ทำเลนส์กล้องถ่ายรูป โลหะอ่อนเหนียวสีขาวเงิน
- เป็นอิเลคโทรดในแสง  
  ที่มีความเข้มสูง