77 อิริเดียม (Iridium)
Ir
มวลอะตอม - 192.217 จุดหลอมเหลว-    2410
  จุดเดือด-            4130
   
- ผสม Pt เพิ่มความแข็ง - โลหะแข็งเปราะสีขาว
  ทำลิ้นหัวใจเทียม  
- ควบคุมเนื้องอก  
- ทำเข็มฉีดยา