29 ทองแดง (Copper)
Cu
มวลอะตอม - 63.546 จุดหลอมเหลว-    1083
  จุดเดือด-            2567
   
- ทำเส้นลวดสายไฟ - โลหะอ่อน เหนียว
- เครื่องมือไฟฟ้า, วงจร   สีน้ำตาลแดง
- ทองสัมฤทธิ์, เหรียญ - นำความร้อน นำไฟฟ้าได้
    ดี