92 ยูเรเนียม (Uranium)
U
มวลอะตอม - 238.0289 จุดหลอมเหลว-  1132
  จุดเดือด-          3818
   
- เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ - ธาตุกัมมันตรังสีเหนียว
- ระเบิดปรมาณู   สีขาวเงิน
- รังสีเอกซ์พลังงานสูง