69 ทูเลียม (Thulium)
Tm
มวลอะตอม - 168.9342 จุดหลอมเหลว-      1545
  จุดเดือด-              1950
   
- แหล่งกำเนิดรังสี X - โลหะอ่อน เหนียว
     สีเงิน