59 เพรชิโอดีเมียม (praseodymium)
Pr
มวลอะตอม - 140.9076 จุดหลอมเหลว-  931  
  จุดเดือด-          3520
   
- ถ่านไฟแช็ค - โลหะอ่อนเหนียว
- น้ำยาเคลือบแก้ว    สีขาวเงิน
- ผสมกับNd ใช้ทำกระจก  
  กรองแสง