91 โพรแทกทิเนียม (Protactinium)
Pa
มวลอะตอม - 231.03588 จุดหลอมเหลว-  1600
  จุดเดือด-          -------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
     สีขาวเงิน หายาก