93 เนปทูเนียม (Neptunium)
Np
มวลอะตอม - 237.0482 จุดหลอมเหลว-  640
  จุดเดือด-          3902
   
- ใช้ในเครื่องมือตรวจจับ - โลหะกัมมันตรังสีหายาก
  นิวตรอน   สีเงิน