64 แกโดลิเนียม (Gadolinium)
Gd
มวลอะตอม - 157.25 จุดหลอมเหลว-      1313
  จุดเดือด-              3273
   
- เป็นตัวดูดนิวตรอน - โลหะอ่อน เหนียว
- ตัวกรองไมโครเวฟ    สีเงินขาว
- ผลิตไืทเทเนียม  
- ฉากป้องกันรังสี