66 ดิสโพรเซียม (Dysprosium)
Dy
มวลอะตอม - 165.50 จุดหลอมเหลว-      1412
  จุดเดือด-              2567
   
- ประกอบเครื่องบิน - โลหะอ่อน สีเงิน
- แม่เหล็กถาวร, เลเซอร์    เป็นมันวาว
- ทำ Foil เพื่อวัด neutron  
  flux