58 ซีเรียม (Cerium)
Ce
มวลอะตอม - 140.115 จุดหลอมเหลว-    798  
  จุดเดือด-          3433
   
- อุตสาหกรรมผลิตแก้ว - โลหะอ่อนเหนียว
- ขัดกระจก, เคลือบผิว   สีเทาเหล็ก
- ผสมFeใช้ในไลท์เตอร์  
- ใช้ในตะเกียงความข้นสูง