35 โบรมีน (Bromine)
Br
มวลอะตอม - 79.904 จุดหลอมเหลว-     -7.2
  จุดเดือด-            58.78
   
- ทำฟิล์มถ่ายรูป - ของเหลวสีแดงเข้ม
- ประกอบในยาระงับ - ระเหยง่ายมีไอสีแดง
   ประสาท - กลิ่นฉุน เป็นพิษ
- ใช้ในการฟอกสี, ย้อมสี    ไวต่อปฏิกิีีริยา