37 รูบิเดียม (Rubidium)
Rb
มวลอะตอม - 85.4678 จุดหลอมเหลว-  38.89
  จุดเดือด-          686
   
-ใช้ในหลอดสูญญากาศ โลหะอ่อนสีขาวเงิน
- โฟโต้เซลล์ ไวต่อปฏิกิริยา
  เก็บไว้ในน้ำมัน