87 แฟรนเซียม (Francium)
Fr
มวลอะตอม - 223.0197 จุดหลอมเหลว-    27
  จุดเดือด-          667
   
ธาตุกัมมันตรังสีไม่เสถียร
หายากในธรรมชาติ