55 ซีเซียม (Caesium)
Cs
มวลอะตอม - 132.90543 จุดหลอมเหลว-  28.4
  จุดเดือด-          669.3
   
-ใช้ในโฟโต้เซลล์ โลหะอ่อนสีเทาเงิน
- ต้นกำเนิดรังสีแกมม่า  
- สวิตซ์แสง  
- ใช้ในหลอดอินฟาเรด