38 สทรอนเทียม (Strontium)
Sr
มวลอะตอม - 87.62 จุดหลอมเหลว-  769
  จุดเดือด-          1384
   
- ใช้ทำพลุ ดอกไม้ไฟ โลหะอ่อนเหนียวสีเหลือง
อ่อน