12 แมกนีเซียม (Magmesium)
Mg
มวลอะตอม - 24.3050 จุดหลอมเหลว-   648.8  
  จุดเดือด-          1090
   
- ชิ้นส่วนรถยนต์ โลหะเหนียวสีขาวเงิน
- ไม้ขีดไฟ  
- เฟอร์นิเจอร์  
- เครื่องยนต์