20 แคลเซียม (Calcium)
Ca
มวลอะตอม - 40.078 จุดหลอมเหลว-  839  
  จุดเดือด-          1484
   
- คอนกรีต โลหะสีขาวเงิน
- ปูนปลาสเตอร์ องค์ประกอบกระดูก
- ถลุงโลหะ มีมากลำดับ 5 ในธรรมชาติ