4 เบอริลเลียม (Beryllium)
Be
มวลอะตอม - 9.012182 จุดหลอมเหลว-  1287  
  จุดเดือด-          2472
   
- หน้าต่างหลอด X-Ray โลหะแข็ง เปราะ สีเทา
- โครงสร้างในอวกาศ ผลึกมีแถบสีเขียวของ
- สปริงนาฬิกา โครเมียม คือ มรกต