52 เทลลูเรียม (Tellurium)
Te
มวลอะตอม - 127.60 จุดหลอมเหลว-  449.5
  จุดเดือด-          989.8
   
- พิสูจน์คุณสมบัติของ - ของแข็งกึ่งโลหะ
  ทองแดงและสแตนเลส- - สีขาวเงิน
  สตีล   
- ทำให้เกิดสีในเซรามิกส์  
- ใช้ในอุตสาหกรรมยาง