16 กำมะัถัน (Sulfur)
S
มวลอะตอม - 32.064 จุดหลอมเหลว-  115.21
  จุดเดือด-          444.6
   
- ไม้ขีดไฟ, ดินปืน - ธาตุอโลหะ ของแข็ง
- ผลิตยา, สีย้อมผ้า   สีเหลืองอ่อน
- กรดซัลฟิวริก - ไม่ละลายน้ำ
- ใช้ในการผลิตยาง