15 ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
P
มวลอะตอม - 30.9738 จุดหลอมเหลว-    44.1
  จุดเดือด-          277
   
- ไม้ขีดไฟ - ธาตุอโลหะมี 2 แบบ
- ธูป, ประทัด, พลุ   1. ฟอสฟอรัสขาว ไวต่อ
- ปุ๋ย   ปฏิกิริยาลุกไหม้ในอากาศ
    2. ฟอสฟอรัสแดง