30 สังกะสี (Zinc)
Zn
มวลอะตอม - 65.39 จุดหลอมเหลว-  419.58
  จุดเดือด-          907
   
- เคลือบผิวเหล็ก - โลหะอ่อน เหนียว
- เติมในยางและสี   สีเงิน
- ทำครีมป้องกันผดผื่น - ไวต่อปฏิกิริยา  
- รางน้ำ