114 อูนอูนควอเดียม (Ununquadium)
Uuq
มวลอะตอม - 288 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์