115 อูนอูนเพนเทียม (Ununpentium)
Uup
มวลอะตอม - 288 จุดหลอมเหลว-    -------
  จุดเดือด-            -------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์