116 อูนอูนเฮกเซียม (Ununhexium)
Uuh
มวลอะตอม - 292 จุดหลอมเหลว-    -------
  จุดเดือด-            -------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์