81 แทลเลียม (Thallium)
Tl
มวลอะตอม - 204.3833 จุดหลอมเหลว-  303.5
  จุดเดือด-          1457
   
- ยาฆ่าพยาธิ, ยาฆ่าแมลง - โลหะอ่อนสีเทาคล้าย
- ทำแก้วที่จุดหลอมเหลว    ตะกั่ว
  ต่ำ  
- ป้องกันรังสีอินฟาเรด