83 บิสมัท (Bismuth)
Bi
มวลอะตอม - 208.9804 จุดหลอมเหลว-    271.3
  จุดเดือด-          1560
   
- ทำยารักษาโรค, ลิปสติก - โลหะแข็ง เปราะ สีเทา
- อุตสาหกรรมพลาสติก    เหล็กปนชมพู(pink tiut)
- ฟิวส์, Semiconductor  
- แม่เหล็กถาวร