13 อะลูมิเนียม (Aluminium)
Al
มวลอะตอม - 26.9815 จุดหลอมเหลว-  660.37
  จุดเดือด-          2519
   
- ภาชนะบรรจุ(กระป๋อง) - โลหะอ่อน น้ำหนักเบา
- กรอบหน้าต่าง   สีขาวเงิน
- เครื่องบิน, รถยนต์ - นำความร้อนและนำไฟ-  
- ฟอยด์   ฟ้าได้ดี