118 อูนอูนออกเทียม (Ununoctium)
Uuo
มวลอะตอม -293 จุดหลอมเหลว-    ------
  จุดเดือด-            ------
   
  - ธาตุกัมมันตรังสี
    สังเคราะห์