2 ฮีเลียม (Helium)
He
มวลอะตอม - 4.0026 จุดหลอมเหลว-    -272.2
  จุดเดือด-            -268.93
   
- ใช้ในบัลลูน - ก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- ใช้ในการดำน้ำลึก   ไม่มีรส
- เชื่อมโลหะ - ไม่ติดไฟ